• مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر مسواک برقی فروش قطعات یدکی مسواک برقی باتری مسواک برقی               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر ، عیب یابی ، سرویس و کالیبر سانتریفیوژ               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر ، عیب یابی ، سرویس و کالیبر اتوکلاو               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر ، عیب یابی و سرویس میکروسکوپ               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر ویلچرهای برقی فرو قطعات یدکی ویلچر برقی باتری ویلچر برقی فروش ویلچر برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیردستگاه فور ( دستگاه آون)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکیتعمیر انواع دستگاههای بخور سرد تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات بخور سرد خرید و فروش بخور سرد نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع لارنگوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات لارنگوسکوپ خرید و فروش لارنگوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع گوشی پزشکی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات گوشی پزشکی خرید و فروش گوشی پزشکی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) خرید و فروش چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) خرید و فروش چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ پن اپتیک  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ پن اپتیک  خرید و فروش افتالموسکوپ پن اپتیک نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف