• مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر مسواک برقی فروش قطعات یدکی مسواک برقی باتری مسواک برقی               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر ویلچرهای برقی فرو قطعات یدکی ویلچر برقی باتری ویلچر برقی فروش ویلچر برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکیتعمیر انواع دستگاههای بخور سرد تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات بخور سرد خرید و فروش بخور سرد نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع دستگاههای ساکشن بیمار تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ساکشن بیمار خرید و فروش ساکشن بیمار نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع روکش صندلی ماساژور تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات روکش صندلی ماساژ خرید و فروش روکش صندلی ماساژور نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور کف پا و شیکر پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور کف پا و شیکر خرید و فروش ماساژور کف پا نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع صندلی ماساژور تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات صندلی ماساژ خرید و فروش صندلی ماساژور نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژورپا و ماساژور ران و ساق پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور پا و ماساژور ران و ساق پا خرید و فروش ماساژور پا نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور برقی و ماساژورهای فیزیوتراپی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور برقی خرید و فروش ماساژور برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه کمربندهای لاغری تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات کمربندهای ویبره خرید و فروش کمربندهای لاغری ( کمربندهای ویبره ) نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای عقربه ایی خانگی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای آنالوگ خرید و فروش ترازوهای عقربه ایی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای دیجیتال خانگی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای دیجیتال خرید و فروش ترازوهای دیجیتال خانگی نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف