• مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر مسواک برقی فروش قطعات یدکی مسواک برقی باتری مسواک برقی               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر ویلچرهای برقی فرو قطعات یدکی ویلچر برقی باتری ویلچر برقی فروش ویلچر برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای پمپ سرم (دستگاه پمپ تزریق یا پمپ اینفیوژن)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای پمپ سرنگ (دستگاه پمپ تزریق یا پمپ اینفیوژن)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای مانتورینگ علائم حیاتی (دستگاه مانیتورینگ)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  دی سی شوک (دستگاه الکتروشوک)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  کوتر (دستگاه الکتروسرجری)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  ECG (دستگاههای نوار قلب)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیردستگاه فور ( دستگاه آون)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیربای پپ (تعمیر بای پپ BIPAP)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیرسی پپ (تعمیر سی پپ CPAP)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکیتعمیر انواع دستگاههای اکسیژن ساز تامین قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اکسیژن ساز فروش لوازم مصرفی دستگاه اکسیژن ساز خرید و فروش اکسیژن ساز نو و دست دوم مرکز تعمیراکسیژن ساز               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف