تعمیرات تجهیزات پزشکی

کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان ، اولین و بزرگترین مرکز متمرکز خدمات فنی و تعمیرات تجهیزات پزشکی ، ورزشی و زیبایی

کلیه تجهیزات و دستگاههایی که جهت تعمیر و عیب یابی به شرکت سینادرمان وارد میشوند ، پس از تعمیر ، توسط تجهیزت تخصصی کالیبراسیون میشوند .