تعمیرات تجهیزات پزشکی

تعمیرات تجهیزات پزشکی

شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان ، اولین و بزرگترین مرکز متمرکز خدمات فنی و تعمیرات تجهیزات پزشکی ، ورزشی و زیبایی

کلیه تجهیزات و دستگاههایی که جهت تعمیر به شرکت سینادرمان وارد میشوند ، پس از تعمیر ، گارانتی شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان میشوند .