تعمیرات تجهیزات پزشکی

تعمیرات تجهیزات پزشکی

شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان ، اولین و بزرگترین مرکز متمرکز خدمات فنی و تعمیرات تجهیزات پزشکی ، ورزشی و زیبایی

شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان ، کلیه تجهیزات و دستگاهها را پس از تعمیر بصورت رایگان ارسال میکند .