جستجو  "تعمیرات تجهیزات پزشکی" 45 نتيجه يافت شد

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاههای فشار سنج مچی دیجیتال  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات فشارسنج مچی دیجیتال خرید و فروش فشار سنجهای مچی دیجیتال نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاههای فشار سنج عقربه ای تامین کلیه قطعات مصرفی و لوازم مورد نیاز جهت تعمیرات دستگاههای فشار خون سنج عقربه ایی خرید و فروش فشار سنجهای عقربه ای نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاههای فشار جیوه ای تامین کلیه قطعات مصرفی و لوازم مورد نیاز جهت تعمیرات دستگاه فشار خون سنج جیوه ایی خرید و فروش فشار سنجهای جیوه ای نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاههای اندازه گیری قند خون ( تست قند خون ) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات دستگاه اندازه گیری قند خون               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای نوزاد تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای نوزاد خرید و فروش ترازوهای نوزاد نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای دیجیتال خانگی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای دیجیتال خرید و فروش ترازوهای دیجیتال خانگی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای عقربه ایی خانگی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای آنالوگ خرید و فروش ترازوهای عقربه ایی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه کمربندهای لاغری تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات کمربندهای ویبره خرید و فروش کمربندهای لاغری ( کمربندهای ویبره ) نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور برقی و ماساژورهای فیزیوتراپی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور برقی خرید و فروش ماساژور برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژورپا و ماساژور ران و ساق پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور پا و ماساژور ران و ساق پا خرید و فروش ماساژور پا نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع صندلی ماساژور تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات صندلی ماساژ خرید و فروش صندلی ماساژور نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور کف پا و شیکر پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور کف پا و شیکر خرید و فروش ماساژور کف پا نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف