جستجو  "تعمیر ست معاینه عمومی" 6 نتيجه يافت شد

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • تعمیر انواع اتوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اتوسکوپ خرید و فروش اتوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ خرید و فروش افتالموسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ پن اپتیک  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ پن اپتیک  خرید و فروش افتالموسکوپ پن اپتیک نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) خرید و فروش چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع گوشی پزشکی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات گوشی پزشکی خرید و فروش گوشی پزشکی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع لارنگوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات لارنگوسکوپ خرید و فروش لارنگوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف