جستجو  "سینا درمان" 11 نتيجه يافت شد

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه کمربندهای لاغری تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات کمربندهای ویبره خرید و فروش کمربندهای لاغری ( کمربندهای ویبره ) نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور برقی و ماساژورهای فیزیوتراپی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور برقی خرید و فروش ماساژور برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور کف پا و شیکر پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور کف پا و شیکر خرید و فروش ماساژور کف پا نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ خرید و فروش افتالموسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی خرید و فروش افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ پن اپتیک  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ پن اپتیک  خرید و فروش افتالموسکوپ پن اپتیک نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) خرید و فروش چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) خرید و فروش چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع لارنگوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات لارنگوسکوپ خرید و فروش لارنگوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، اولین مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات مراکز زیبایی و آرایشگاهها تعمیردستگاه بخور سالنی (بخورسرد و گرم یا بخور دولول)               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای نوزاد تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای نوزاد خرید و فروش ترازوهای نوزاد نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف