جستجو  "مهندسی پزشکی" 24 نتيجه يافت شد

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه کمربندهای لاغری تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات کمربندهای ویبره خرید و فروش کمربندهای لاغری ( کمربندهای ویبره ) نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور برقی و ماساژورهای فیزیوتراپی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور برقی خرید و فروش ماساژور برقی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژورپا و ماساژور ران و ساق پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور پا و ماساژور ران و ساق پا خرید و فروش ماساژور پا نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع صندلی ماساژور تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات صندلی ماساژ خرید و فروش صندلی ماساژور نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع ماساژور کف پا و شیکر پا تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ماساژور کف پا و شیکر خرید و فروش ماساژور کف پا نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع روکش صندلی ماساژور تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات روکش صندلی ماساژ خرید و فروش روکش صندلی ماساژور نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع دستگاههای ساکشن بیمار تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ساکشن بیمار خرید و فروش ساکشن بیمار نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع اتوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اتوسکوپ خرید و فروش اتوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ خرید و فروش افتالموسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی خرید و فروش افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ پن اپتیک  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ پن اپتیک  خرید و فروش افتالموسکوپ پن اپتیک نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) خرید و فروش چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف